Thedude

tusj.no

Teknisk: 

  • HTML/PHP
  • Java/Ajax
  • Typo3 CMS
  • MySQL database

Integrasjoner:

  • Facebook-share
  • Twitter-share
  • Youtube

Teknisk utvikling

Marianne hos Tusj har vært kunde av oss i en årrekke. Designet har Byrå Tusj laget selv og vi tok oss av programmeringen. 

Denne nettsiden laget vi først i Flash, men da Apple bestemte seg for at de ikke ville ha Flash på sine mobile enheter måtte vi bygge om siden til, slik at den fungerte også på Apple-enheter. Det å lage en Flash-side om til en HTML-side uten å miste funksjonaliteten i portfolioen var en stor jobb, men det ble bra til slutt.

Besøk nettstedet: www.tusj.no