Thedude

renmarina.no

Teknisk: 

  • HTML/PHP
  • Java/Ajax
  • Typo3 CMS
  • MySQL database
  • Flash-kart

Miljøvern hos båtfolket

Renmarina jobber for at båtopplag og marinaer i Norge skal ta vare på miljøet. Ved å informere om systemer for avfallshåndtering og spyleanordninger m.m. er målsetningen å gjøre opplagene mer bevisste, og også båtfolket. 

Besøk nettstedet: www.renmarina.no