Thedude

TINE Meierier

Kurs i informasjonssikkerhet i samarbeid med Storyboard.
Ansatte lærer om farer ved slepphendt informasjonshåndtering og hvilke rutiner som gjelder. Kursdeltageren besøker i kurset alle viktige områder i TINE.

Hva vi gjorde: Konsept, design, interaksjonsdesign, programmering.
Format: Flash.