Thedude

Telenor

Selgeropplæring for Telenor i samarbeid med Storyboard.
Kursdeltager går gjennom fire forskjellige kundemøter. Blant annet er møtet med egne fordommer et sentralt tema.

Hva vi gjorde: Konsept, 3D, animasjon, design, programmering.
Format: Flash.
Prøv selv å lage det du tror er den typiske Telenorkunden under her.

Download Video:OggMP4