Thedude

Smart Club

Opplæring for nyansatte i samarbeid med Storyboard.
Hva vi gjorde: 3D, animasjoner, interaksjonsdesign, programmering.

Format: Flash.