Thedude

Norsk Industri

Opplæringsprogram for Norsk Industri i samarbeid med Storyboard.
Hva innebærer pensjonsreformen av 2011?

Hva vi gjorde: 3D, animasjon, design, programmering.
Format: Flash.