Thedude

Coop OBS Bygg

Fagopplæringsprogram for CoopObsBygg i samarbeid med Storyboard.
Rask innføring i faget maling.

Hva vi gjorde: 3D-modellering, design, programmering.
Format: Flash